کاپیتان در آستانه دربی تبریز/ تیموریان گران‌ترین بازیکن لیگ شانزدهم

کاپیتان در آستانه دربی تبریز/ تیموریان گران‌ترین بازیکن لیگ شانزدهم
سازمان لیگ برتر با ثبت قرارداد کاپیتان تیم ملی و باشگاه ماشین سازی این بازیکن را گران ترین بازیکن لیگ شانزدهم معرفی کرد.

کاپیتان در آستانه دربی تبریز/ تیموریان گران‌ترین بازیکن لیگ شانزدهم

سازمان لیگ برتر با ثبت قرارداد کاپیتان تیم ملی و باشگاه ماشین سازی این بازیکن را گران ترین بازیکن لیگ شانزدهم معرفی کرد.
کاپیتان در آستانه دربی تبریز/ تیموریان گران‌ترین بازیکن لیگ شانزدهم

ترانه