آمریکا با جدا نکردن معارضین از تروریست‌ها به دنبال سرنگونی اسد است

آمریکا با جدا نکردن معارضین از تروریست‌ها به دنبال سرنگونی اسد است
وزیر خارجه روسیه گفت خودداری واشنگتن از جدا کردن تروریست‌ها از معارضین این فرض را تقویت می‌کند که آمریکا همچنان به دنبال براندازی نظام سوریه است.

آمریکا با جدا نکردن معارضین از تروریست‌ها به دنبال سرنگونی اسد است