ابتکار: ایران جزیره ثبات منطقه است

ابتکار: ایران جزیره ثبات منطقه است

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ضمن انتقاد از سیاست های کشورهای غربی در منطقه گفت: ایران جزیره ثبات منطقه است.

ابتکار: ایران جزیره ثبات منطقه است