افشای شمار اتباع سعودی در میان تروریست های داعش

افشای شمار اتباع سعودی در میان تروریست های داعش
اسناد درز کرده از گروه تروریستی داعش اطلاعات زیادی را درباره شمار اتباع سعودی این گروه و مشخصات و ماموریت های آنها فاش کرد.
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


افشای شمار اتباع سعودی در میان تروریست های داعش

اسناد درز کرده از گروه تروریستی داعش اطلاعات زیادی را درباره شمار اتباع سعودی این گروه و مشخصات و ماموریت های آنها فاش کرد.
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


افشای شمار اتباع سعودی در میان تروریست های داعش

بک لینک قوی

فیلم سریال آهنگ