احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا

احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا
شرکت سازنده خودروهای برقی تسلا موتورز آدرس اینترنتی خود را از teslamotors.com به tesla.com تغییر داد که ممکن است به تغییر نام این شرکت در راستای برنامه بزرگ مدیرعاملش اشاره داشته باشد.

احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا

شرکت سازنده خودروهای برقی تسلا موتورز آدرس اینترنتی خود را از teslamotors.com به tesla.com تغییر داد که ممکن است به تغییر نام این شرکت در راستای برنامه بزرگ مدیرعاملش اشاره داشته باشد.
احتمال تغییر نام غول خودروسازی برقی آمریکا

استخدام

احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست مارس تنها 22 درصد است

سایت طلا : تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می دهد که اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه مارس نرخ بهره خود را بار دیگر افزایش نخواهد داد و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.

free download movie

آپدیت نود 32