پیشروی‌ چشمگیر ارتش سوریه در غوطه‌های شرقی و غربی دمشق

پیشروی‌ چشمگیر ارتش سوریه در غوطه‌های شرقی و غربی دمشق
یک منبع میدانی سوریه گفت: عملیات ارتش سوریه و متحدانش در غوطه‌های شرقی و غربی دمشق و همچنین چندین محور ریف دمشق با سرعت و شدت بالا ادامه دارد.

پیشروی‌ چشمگیر ارتش سوریه در غوطه‌های شرقی و غربی دمشق