محقق ارشد کارنگی: آمریکای ترامپ دیگر قهرمان اپوزیسیون ایران نیست

محقق ارشد کارنگی: آمریکای ترامپ دیگر قهرمان اپوزیسیون ایران نیست
محقق ارشد اندیشکده «کارنگی» با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ علاقه‌ای به پیگیری موضوع حقوق بشر ندارد، هشدار داد: «آمریکا دیگر قهرمان نهضت و جنبش اپوزیسیون ایرانی نیست».

محقق ارشد کارنگی: آمریکای ترامپ دیگر قهرمان اپوزیسیون ایران نیست

اخبار بازیهای pc