حواشی جالب: از سوپرگل بازیکن نابینای ایران در پارالمپیک تا گل انفرادی رونالدینیو

حواشی جالب: از سوپرگل بازیکن نابینای ایران در پارالمپیک تا گل انفرادی رونالدینیو

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

حواشی جالب: از سوپرگل بازیکن نابینای ایران در پارالمپیک تا گل انفرادی رونالدینیو