متن نامه کناره‌گیری بازیکنان سیاه‌جامگان از تمرینات و بازی‌ها+ اسامی

متن نامه کناره‌گیری بازیکنان سیاه‌جامگان از تمرینات و بازی‌ها+ اسامی
بازیکنان تیم فوتبال سیاه‌جامگان امروز در نشستی پیرامون اتفاقات رخ داده طی ماه‌های اخیر تصمیم‌گیری کردند.

متن نامه کناره‌گیری بازیکنان سیاه‌جامگان از تمرینات و بازی‌ها+ اسامی