امکان فروش تک جلدی کتب درسی فراهم است/ کتاب‌های درسی سال آینده در حال چاپ است

امکان فروش تک جلدی کتب درسی فراهم است/ کتاب‌های درسی سال آینده در حال چاپ است
مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش از امکان فروش تک جلدی کتب درسی دانش‌آموزان خبر داد.

امکان فروش تک جلدی کتب درسی فراهم است/ کتاب‌های درسی سال آینده در حال چاپ است