یک جنگنده اسرائیلی در آتش سوخت/ خلبان کشته شد

یک جنگنده اسرائیلی در آتش سوخت/ خلبان کشته شد
جنگنده اف16 رژیم صهیونیستی هنگام فرود در پایگاه نظامی آتش گرفته و خلبان آن کشته شد.

یک جنگنده اسرائیلی در آتش سوخت/ خلبان کشته شد