رییس‌جمهور اسلوونی وارد تهران شد

رییس‌جمهور اسلوونی وارد تهران شد
ئیس جمهوری اسلوونی در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی- اقتصادی وارد تهران شد.

رییس‌جمهور اسلوونی وارد تهران شد