اشتباه بزرگی به نام افزایش قیمت خودرو

کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی بازار خودرو نیاز به کاهش قیمت دارد و افزایش قیمت ضربه بزرگی را به بازار خودرو خواهد زد .

اس ام اس

ماشین های جدید