رئیس جمهور :ثبات اقتصادی وکاهش تورم گام به گام +فیلم

رئیس جمهور :ثبات اقتصادی وکاهش تورم گام به گام +فیلم

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

رئیس جمهور گفت :ثبات اقتصادی ایجاد شده درکشور،تورم را گام به گام کاهش داده و زمنیه های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را مهیا کرده است.

رئیس جمهور :ثبات اقتصادی وکاهش تورم گام به گام +فیلم