شناسایی ۱۵۰۰ شرکت استفاده کننده از فاکتورهای فروش جعلی

شناسایی ۱۵۰۰ شرکت استفاده کننده از فاکتورهای فروش جعلی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نام شرکتهایی که از کدها استفاده می کردند در سامانه معاملاتی سازمان امور مالیاتی درج شده است.
۰۸:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ خرداد


شناسایی ۱۵۰۰ شرکت استفاده کننده از فاکتورهای فروش جعلی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نام شرکتهایی که از کدها استفاده می کردند در سامانه معاملاتی سازمان امور مالیاتی درج شده است.
۰۸:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ خرداد


شناسایی ۱۵۰۰ شرکت استفاده کننده از فاکتورهای فروش جعلی

فانتزی