آمریکا کشورهای اروپایی را برای تحریم ماهان تحت فشار قرار داده است

آمریکا کشورهای اروپایی را برای تحریم ماهان تحت فشار قرار داده است
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته است که واشنگتن کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار داده تا آن‌ها ورود هواپیماهای ماهان به اتحادیه اروپا را ممنوع کنند.

آمریکا کشورهای اروپایی را برای تحریم ماهان تحت فشار قرار داده است