آیا شرکت‌های داخلی از مناقصه میدان آزادگان جنوبی حذف شده‌اند؟

آیا شرکت‌های داخلی از مناقصه میدان آزادگان جنوبی حذف شده‌اند؟
در حالی برخی شرکت های توانمند داخلی رسما و مکررا برای توسعه میادین بزرگ کشور مانند میدان آزادگان جنوبی اعلام آمادگی کرده اند که وزارت نفت هیچ علاقه ای به واگذاری این میادین به شرکت های داخلی ندارد و حتی اجازه حضور این شرکت ها در مناقصات مرتبط هم نمی دهد.

آیا شرکت‌های داخلی از مناقصه میدان آزادگان جنوبی حذف شده‌اند؟