آیت‌الله سبحانی: ترکیب‌بند عاشورایی گرمارودی بر تارک شعر فارسی می‌درخشد/ خرمشاهی: توفیق خواندن نهج‌البلاغه را با ترجمه گرمارودی پیدا کردم/ درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین

آیت‌الله سبحانی: ترکیب‌بند عاشورایی گرمارودی بر تارک شعر فارسی می‌درخشد/ خرمشاهی: توفیق خواندن نهج‌البلاغه را با ترجمه گرمارودی پیدا کردم/ درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین
آیت‌الله سبحانی در پیامی به بزرگداشت موسوی گرمارودی نوشت: ترکیب‌بند عاشورایی و شعر بلند این شاعر خوش‌قریحه درباره زینب کبری (ع) از اشعاری است که تا ابد بر تارک شعر فارسی می‌درخشد

آیت‌الله سبحانی: ترکیب‌بند عاشورایی گرمارودی بر تارک شعر فارسی می‌درخشد/ خرمشاهی: توفیق خواندن نهج‌البلاغه را با ترجمه گرمارودی پیدا کردم/ درخواست موسوی گرمارودی از امیرالمومنین