آیت الله خامنه ای باید هم به امریکا بی اعتماد باشد

آیت الله خامنه ای باید هم به امریکا بی اعتماد باشد

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

آیت الله خامنه ای باید هم به امریکا بی اعتماد باشد