بازیکنانی که بیشترین خالکوبی را روی بدنشان دارند

بازیکنانی که بیشترین خالکوبی را روی بدنشان دارند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

بازیکنانی که بیشترین خالکوبی را روی بدنشان دارند