تسلط بسیج مردمی عراق بر مهمترین راه‎های ارتباطی داعش از موصل به سوریه

تسلط بسیج مردمی عراق بر مهمترین راه‎های ارتباطی داعش از موصل به سوریه
دبیر کل سازمان بدر و فرماندهی بسیج مردمی عراق از تسلط نیروهای بسیج مردمی عراق بر مهمترین راه های مواصلاتی داعش به سوریه خبر داد.

تسلط بسیج مردمی عراق بر مهمترین راه‎های ارتباطی داعش از موصل به سوریه