جلسه فوق العاده کمیسیون اصل نود مجلس درباره چگونگی تنظیم سند خودرو

جلسه فوق العاده کمیسیون اصل نود مجلس درباره چگونگی تنظیم سند خودرو

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جلسه فوق العاده عصر امروز این کمیسیون درباره چگونگی تنظیم سند خودرو را تشریح کرد.

جلسه فوق العاده کمیسیون اصل نود مجلس درباره چگونگی تنظیم سند خودرو