سعید کشن‌فلاح درگذشت

سعید کشن‌فلاح درگذشت
سعید کشن‌فلاح هنرمند پیشکسوت و با سابقه عرصه تئاتر ساعاتی پیش در بیمارستانی در شهر همدان بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.

سعید کشن‌فلاح درگذشت