عارف: مشکلات تهران باید در تعامل با شهرداری حل شود

عارف: مشکلات تهران باید در تعامل با شهرداری حل شود
رییس مجمع نمایندگان تهران درجلسه‌ای با حضور شهردار به طرح و بررسی موضوعات و مشکلات پایتخت پرداخت.

عارف: مشکلات تهران باید در تعامل با شهرداری حل شود