عهد جالب یک نقاش در شام غریبان/ پیمان با سیدالشهدا (ع) ۲۵ ساله شد

عهد جالب یک نقاش در شام غریبان/ پیمان با سیدالشهدا (ع) ۲۵ ساله شد
استاد «حبیب‌الله صادقی» از 25 سال گذشته عهد کرده تا در شام غریبان هر سال قلم به دست بگیرد و یکی از صحنه‌های واقعه عاشورا را به تصویر بکشد.

عهد جالب یک نقاش در شام غریبان/ پیمان با سیدالشهدا (ع) ۲۵ ساله شد