پیروزی ترامپ/ افزایش اقدامات نژادپرستانه در آمریکا

پیروزی ترامپ/ افزایش اقدامات نژادپرستانه در آمریکا

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

حملات هواداران ترامپ با انگیزه های نژادپرستانه در بیشتر موارد مسلمانان، آمریکایی های اسپانیایی تبار، سیاه پوستان، اقلیت های قومی و نژادی را هدف قرار داده است

پیروزی ترامپ/ افزایش اقدامات نژادپرستانه در آمریکا

نصب تلگرام فارسی