در جریان جام ستاره‌ها اتفاق افتاد؛/ پورعلی‌گنجی‌به‌کریمی:نذاشتندپرسپولیسی‌شوم

در جریان جام ستاره‌ها اتفاق افتاد؛/ پورعلی‌گنجی‌به‌کریمی:نذاشتندپرسپولیسی‌شوم
مدافع ایرانی تیم فوتبال السد قطر اعلام کرد علاقه داشته به پرسپولیس بیاید اما به او رضایت‌نامه ندادند.

در جریان جام ستاره‌ها اتفاق افتاد؛/ پورعلی‌گنجی‌به‌کریمی:نذاشتندپرسپولیسی‌شوم

مدافع ایرانی تیم فوتبال السد قطر اعلام کرد علاقه داشته به پرسپولیس بیاید اما به او رضایت‌نامه ندادند.
در جریان جام ستاره‌ها اتفاق افتاد؛/ پورعلی‌گنجی‌به‌کریمی:نذاشتندپرسپولیسی‌شوم

خبرگزاری اصفحان