همیشه برای طلا می‌جنگم نه نقره/ یزدانی: دوست داشتم با باروس سرشاخ شوم

همیشه برای طلا می‌جنگم نه نقره/ یزدانی: دوست داشتم با باروس سرشاخ شوم
آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان گفت: دوست داشتم قبل از المپیک ریو یک‌بار با باروس سرشاخ شوم.

همیشه برای طلا می‌جنگم نه نقره/ یزدانی: دوست داشتم با باروس سرشاخ شوم

آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان گفت: دوست داشتم قبل از المپیک ریو یک‌بار با باروس سرشاخ شوم.
همیشه برای طلا می‌جنگم نه نقره/ یزدانی: دوست داشتم با باروس سرشاخ شوم

تلگرام