تخریب ها علیه دولت هماهنگ شده است

تخریب ها علیه دولت هماهنگ شده است

پزشکیان با انتقاد از سیاست های صدا و سیما در قبال دولت تاکید کرد: در دوران احمدی نژ‍اد در برنامه های صدا و سیما خبری از نقد، بررسی و پیگیری نبود. اما در حال حاضر پی در پی اقدامات دولت را بررسی و نقد می کنند و از کاستی، تحریم و بیکاری و… می گویند. وی افزود: افرادی که اقدام به تخریب دولت می کنند به راحتی دست بردار نخواهند بود و علت آن هم روشن است. چرا که آنها تصور نمی کردند آقای روحانی رای بیاورد و حال که رای آورده است به دنبال اقداماتی هستند که برای بار دوم رای نیاورد.وزیر بهداشت دولت اصلاحات با بیان اینکه مخالفان دولت می خواهند مشکلاتی که زاییده مدیریت و رفتارهای دولت احمدی نژاد است را بر گردن این دولت بیاندازند، تصریح کرد: در دنیای سیاست قاعده بازی وجود ندارد و این افراد به منظور رای نیاوردن آقای روحانی در دوره بعد هرکاری بتوانند انجام می دهند. در همین راستا آنها تمام مشکلات موجودی که زاییده سیاست ها، رفتارها و مدیریت های گذشته بود را به اسم این دولت غالب می کنند.پزشکیان با انتقاد از سیاست های صدا و سیما در قبال دولت تاکید کرد: در دوران احمدی نژ‍اد در برنامه های صدا و سیما خبری از نقد، بررسی و پیگیری نبود. اما در حال حاضر پی در پی اقدامات دولت را بررسی و نقد می کنند و از کاستی، تحریم و بیکاری و… می گویند. در حالیکه تمامی این مشکلات در دولت پیشین نیز وجود داشت اما سیاست آنها در برخورد با آن دولت بسیار متفاوت بود.وی با تاکید بر اینکه ایجاد بی اعتمادی نسبت به دولت موجب بی اعتمادی به دولت های آینده خواهد شد، ادامه داد: در دوران احمدی نژاد سیاست صدا و سیما این بود که با دولت کاری نداشته باشید اما در این دولت می گویند بیایند توضیح دهند که چه شده است. سیاست صدا و سیما یک بام و دو هوا است و این راهی که صدا و سیما در پیش گرفته است. بجای اینکه در صدا و سیما به دولت کمک کنند و با دولت همدلی و همزبانی داشته باشند به دنبال سیاه کردن چهره ها هستند؛ غافل از این که اگر بی اعتمادی برای دولت ایجاد شود دیگر بحث این دولت و آن دولت وجود ندارد و همیشه دولتها مورد بی اعتمادی قرار می گیرند و برگرداندن اعتماد به دولت، مجلس و قوه قضاییه کار ساده ای نخواهد بود.این نماینده اصلاح طلب مجلس دهم تخریب های صورت گرفته بر علیه دولت را هماهنگ شده دانست و خاطرنشان کرد: آنها یک گروه و یک جناح هستند و حرفهایی که این جناح در جهت تخریب دولت می زند بی هدف و بدون هماهنگی نیست. این ها گروههایی هستند که به صورت هماهنگ این اقدامات را انجام می دهند. بحث آنها تنها انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست. این افراد به دنبال القا کردن ضعیف بودن دولت و حامیان دولت هستند تا عنوان کنند که خودشان قوی هستند. آنها می خواهند با نفی دیگران خودشان را اثبات کنند و نمی دانند که اثبات حاکمیت اثبات این مملکت، حکومت و انقلاب است.پزشکیان با بیان اینکه دولت باید مشکلات ایجاد شده از سوی دولت پیشین را به مردم اطلاع دهد، تاکید کرد که دولت باید در جهت مقابله با تخریب ها صادقانه اعداد و ارقام را به مردم بگوید و وعده های غیر واقعی ندهد. همچنین باید در چارچوب قانون عمل کند و روندی که در دوران احمدی نژاد بود و باعث وضعیت کنونی شده است و اقداماتی که در جهت حل این مشکلات ایجاد شده را به مردم اطلاع دهد.وی در پایان اظهارداشت: اگر مردم واقعیت را بدانند صادقانه تصمیم می گیرند و به تبلیغات منفی توجه نمی کنند، نمونه بارز آن نیز انتخابات تهران بود. صدا و سیما و برخی رسانه و حتی در بعضی تریبون ها گفتند که لیست امید لیست انگلیسی است و به این لیست رای ندهید. در همین راستا تلاش بسیاری کردند اما نتیجه برعکس آن چیزی شد که آنها می خواستند. زمانیکه شورای نگهبان افراد را تایید کرده لیست امید نمی تواند انگلیسی باشد و این صحبت ها و رفتارها دور از ادب و اخلاق است اما به هر جهت این اتفاق افتاد.

تخریب ها علیه دولت هماهنگ شده است

پزشکیان با انتقاد از سیاست های صدا و سیما در قبال دولت تاکید کرد: در دوران احمدی نژ‍اد در برنامه های صدا و سیما خبری از نقد، بررسی و پیگیری نبود. اما در حال حاضر پی در پی اقدامات دولت را بررسی و نقد می کنند و از کاستی، تحریم و بیکاری و… می گویند. وی افزود: افرادی که اقدام به تخریب دولت می کنند به راحتی دست بردار نخواهند بود و علت آن هم روشن است. چرا که آنها تصور نمی کردند آقای روحانی رای بیاورد و حال که رای آورده است به دنبال اقداماتی هستند که برای بار دوم رای نیاورد.وزیر بهداشت دولت اصلاحات با بیان اینکه مخالفان دولت می خواهند مشکلاتی که زاییده مدیریت و رفتارهای دولت احمدی نژاد است را بر گردن این دولت بیاندازند، تصریح کرد: در دنیای سیاست قاعده بازی وجود ندارد و این افراد به منظور رای نیاوردن آقای روحانی در دوره بعد هرکاری بتوانند انجام می دهند. در همین راستا آنها تمام مشکلات موجودی که زاییده سیاست ها، رفتارها و مدیریت های گذشته بود را به اسم این دولت غالب می کنند.پزشکیان با انتقاد از سیاست های صدا و سیما در قبال دولت تاکید کرد: در دوران احمدی نژ‍اد در برنامه های صدا و سیما خبری از نقد، بررسی و پیگیری نبود. اما در حال حاضر پی در پی اقدامات دولت را بررسی و نقد می کنند و از کاستی، تحریم و بیکاری و… می گویند. در حالیکه تمامی این مشکلات در دولت پیشین نیز وجود داشت اما سیاست آنها در برخورد با آن دولت بسیار متفاوت بود.وی با تاکید بر اینکه ایجاد بی اعتمادی نسبت به دولت موجب بی اعتمادی به دولت های آینده خواهد شد، ادامه داد: در دوران احمدی نژاد سیاست صدا و سیما این بود که با دولت کاری نداشته باشید اما در این دولت می گویند بیایند توضیح دهند که چه شده است. سیاست صدا و سیما یک بام و دو هوا است و این راهی که صدا و سیما در پیش گرفته است. بجای اینکه در صدا و سیما به دولت کمک کنند و با دولت همدلی و همزبانی داشته باشند به دنبال سیاه کردن چهره ها هستند؛ غافل از این که اگر بی اعتمادی برای دولت ایجاد شود دیگر بحث این دولت و آن دولت وجود ندارد و همیشه دولتها مورد بی اعتمادی قرار می گیرند و برگرداندن اعتماد به دولت، مجلس و قوه قضاییه کار ساده ای نخواهد بود.این نماینده اصلاح طلب مجلس دهم تخریب های صورت گرفته بر علیه دولت را هماهنگ شده دانست و خاطرنشان کرد: آنها یک گروه و یک جناح هستند و حرفهایی که این جناح در جهت تخریب دولت می زند بی هدف و بدون هماهنگی نیست. این ها گروههایی هستند که به صورت هماهنگ این اقدامات را انجام می دهند. بحث آنها تنها انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست. این افراد به دنبال القا کردن ضعیف بودن دولت و حامیان دولت هستند تا عنوان کنند که خودشان قوی هستند. آنها می خواهند با نفی دیگران خودشان را اثبات کنند و نمی دانند که اثبات حاکمیت اثبات این مملکت، حکومت و انقلاب است.پزشکیان با بیان اینکه دولت باید مشکلات ایجاد شده از سوی دولت پیشین را به مردم اطلاع دهد، تاکید کرد که دولت باید در جهت مقابله با تخریب ها صادقانه اعداد و ارقام را به مردم بگوید و وعده های غیر واقعی ندهد. همچنین باید در چارچوب قانون عمل کند و روندی که در دوران احمدی نژاد بود و باعث وضعیت کنونی شده است و اقداماتی که در جهت حل این مشکلات ایجاد شده را به مردم اطلاع دهد.وی در پایان اظهارداشت: اگر مردم واقعیت را بدانند صادقانه تصمیم می گیرند و به تبلیغات منفی توجه نمی کنند، نمونه بارز آن نیز انتخابات تهران بود. صدا و سیما و برخی رسانه و حتی در بعضی تریبون ها گفتند که لیست امید لیست انگلیسی است و به این لیست رای ندهید. در همین راستا تلاش بسیاری کردند اما نتیجه برعکس آن چیزی شد که آنها می خواستند. زمانیکه شورای نگهبان افراد را تایید کرده لیست امید نمی تواند انگلیسی باشد و این صحبت ها و رفتارها دور از ادب و اخلاق است اما به هر جهت این اتفاق افتاد.

تخریب ها علیه دولت هماهنگ شده است

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید