لاوتزی فینال کوپا آمه‌ریکا را از دست داد

لاوتزی فینال کوپا آمه‌ریکا را از دست داد
ازکیل لاوتزی، هافبک تیم ملی آرژانتین، ادامه کوپا آمه‌ریکا را به دلیل مصدومیت از ناحیه آرنج از دست داد.

لاوتزی فینال کوپا آمه‌ریکا را از دست داد

ازکیل لاوتزی، هافبک تیم ملی آرژانتین، ادامه کوپا آمه‌ریکا را به دلیل مصدومیت از ناحیه آرنج از دست داد.
لاوتزی فینال کوپا آمه‌ریکا را از دست داد

گوشی موبایل