آخرین مهلت افراد بدون کارت ملی برای پیشگیری از قطع یارانه

یارانه افراد بدون کارت ملی که تا شنبه ۱۵ اسفند برای دریافت کارت خود اقدام نکنند، قطع می شود.
۰۹:۱۵ – ۱۳۹۴ جمعه ۱۴ اسفند


دانلود فیلم جدید

آخرین اخبار ورزشی