زلاتان: 2 ماه فوق العاده بودن کافی نیست

زلاتان: 2 ماه فوق العاده بودن کافی نیست
ستاره سوئدی پی اس جی می گوید یک تیم نباید تنها 1 یا 2 ماه عملکردی فوق العاده داشته باشد.

زلاتان: 2 ماه فوق العاده بودن کافی نیست

ستاره سوئدی پی اس جی می گوید یک تیم نباید تنها 1 یا 2 ماه عملکردی فوق العاده داشته باشد.
زلاتان: 2 ماه فوق العاده بودن کافی نیست

خرید بک لینک

سپهر نیوز