کاهش 30 هزار تومانی قیمت سکه

کاهش 30 هزار تومانی قیمت سکه
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به کاهش قیمت سکه در بازار داخلی بیان کرد: در بازار داخلی هم ثابت ماندن نرخ ارز و کاهش قیمت جهانی باعث شد قیمت سکه به طور متوسط 30 هزار تومان کاهش داشته باشد.

کاهش 30 هزار تومانی قیمت سکه

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به کاهش قیمت سکه در بازار داخلی بیان کرد: در بازار داخلی هم ثابت ماندن نرخ ارز و کاهش قیمت جهانی باعث شد قیمت سکه به طور متوسط 30 هزار تومان کاهش داشته باشد.
کاهش 30 هزار تومانی قیمت سکه

اس ام اس جدید