458شهید،356زخمی درحمله جنگنده های سعودی به صنعا

458شهید،356زخمی درحمله جنگنده های سعودی به صنعا

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

اتحادیه علمای یمن حضور گسترده مردم این کشور درجبهه های جنگ علیه عربستان سعودی را خواستار شد.

458شهید،356زخمی درحمله جنگنده های سعودی به صنعا