آمار 26 درصدی تلفات موتورسواران در تصادفات

آمار 26 درصدی تلفات موتورسواران در تصادفات

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

با کاهش 50 درصدی، بازهم 26 درصد تلفات در تصادفات، سهم موتورسواران می باشد.

آمار 26 درصدی تلفات موتورسواران در تصادفات