توجه ویژه رونالدو به هواداران پس از تمرین انفرادی امروز

توجه ویژه رونالدو به هواداران پس از تمرین انفرادی امروز

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

توجه ویژه رونالدو به هواداران پس از تمرین انفرادی امروز