حواشی کسب مدال برنز توسط صادق زاده در وزنه برداری پارالمپیک

حواشی کسب مدال برنز توسط صادق زاده در وزنه برداری پارالمپیک

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

حواشی کسب مدال برنز توسط صادق زاده در وزنه برداری پارالمپیک