دلایل رشد بهای دلار در بازار/ نرخ دلار به 3690 تومان رسید

دلایل رشد بهای دلار در بازار/ نرخ دلار به 3690 تومان رسید
یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش بهای ارز در بازار تا 3690 تومان به عوامل خارجی و داخلی تاثیرگذار بر افزایش قیمت اشاره کرد و گفت: کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی مانع از اعمال قدرت و دخالت در بازار ارز است.

دلایل رشد بهای دلار در بازار/ نرخ دلار به 3690 تومان رسید