زمین لرزه 4 ریشتری تبریز را لرزاند

زمین لرزه 4 ریشتری تبریز را لرزاند
زلزله به بزرگی 4 ریشتر دقایقی پیش تبریز را لرزاند.

زمین لرزه 4 ریشتری تبریز را لرزاند