سورپرایز جالب کودکان بیمار توسط پلیس آلبانی

سورپرایز جالب کودکان بیمار توسط پلیس آلبانی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

کیپ: چقدر شیرین است وقتی لبخندی بر روی لبان کودکان، مخصوصا بچه های بیمار که از صبح تا شب در بیمارستان به سر می برند می نشانیم. شما را به دیدن ویدئویی دعوت می کنیم که پلیس های آلبانی در روز کودک و در یک حرکت انسان دوستانه این بچه های معصوم را سورپرایز می کنند و باعث شادی و نشاط آن ها می شوند. …

سورپرایز جالب کودکان بیمار توسط پلیس آلبانی