عربستان تروریست‌ها را در نجران جایگزین نیروهای گارد ملی می‌کند

عربستان تروریست‌ها را در نجران جایگزین نیروهای گارد ملی می‌کند
عربستان اعلام کرده که مأموریت نیروهای گارد ملی این کشور در نجران به پایان رسیده و گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است که تروریست‌های سوریه و یمن جایگزین نیروهای سعودی می‌شوند.

عربستان تروریست‌ها را در نجران جایگزین نیروهای گارد ملی می‌کند