مشاور ترامپ: برجام بدترین توافق تاریخ است و قابل اجرا نیست

مشاور ترامپ: برجام بدترین توافق تاریخ است و قابل اجرا نیست
مشاور ترامپ در امور امنیت ملی توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق تاریخ آمریکا خواند و گفت این توافق هنوز اجرایی نشده است.

مشاور ترامپ: برجام بدترین توافق تاریخ است و قابل اجرا نیست

ارتقا اندروید