هفت رنگ/ از بریده شدن سر دانش آموزی در ناصرخسرو تا سرک کشیدن در زندگی خصوصی زوج هنری

هفت رنگ/ از بریده شدن سر دانش آموزی در ناصرخسرو تا سرک کشیدن در زندگی خصوصی زوج هنری

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

هفت رنگ یکی از بخش های خبر 20 است. ماجرای مدرسه ای که به کام مدیران اما به نام دانش آموزان شد، تا ماجرای آمار 56 درصدی تاخیر پروازها در آخرین ماه تابستان از جمله موضوعاتی است که هفت رنگ ششم آبان به آن پرداخته است.

هفت رنگ/ از بریده شدن سر دانش آموزی در ناصرخسرو تا سرک کشیدن در زندگی خصوصی زوج هنری