پایان احداث تونل مرتفعترین بزرگراه جهان در تبت چین

پایان احداث تونل مرتفعترین بزرگراه جهان در تبت چین

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

تونل شماره یک بزرگراه هواشینکسیا – جیگژی، دارای طول بیش از 9 کیلومتر و در ارتفاع 4400 متری از سطح دریا احداث شده است.

پایان احداث تونل مرتفعترین بزرگراه جهان در تبت چین