کی‌روش خوش‌تیپ و جنتلمن در اسکوپیه(عکس)

کی‌روش خوش‌تیپ و جنتلمن در اسکوپیه(عکس)
سرمربی تیم ملی در یکی دیگر از دیدارهای تدارکاتی اروپایی اش با تیپی متفاوت روی نیمکت ایران نشست.

کی‌روش خوش‌تیپ و جنتلمن در اسکوپیه(عکس)

سرمربی تیم ملی در یکی دیگر از دیدارهای تدارکاتی اروپایی اش با تیپی متفاوت روی نیمکت ایران نشست.
کی‌روش خوش‌تیپ و جنتلمن در اسکوپیه(عکس)

روزنامه قانون