تکرار رکوردزنی معکوس بورس

تکرار رکوردزنی معکوس بورس
بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری شاهد غلبه عرضه بر تقاضا و افت یکپارچه قیمت سهام بود. موضوعی که منجر به رقم خوردن زیان‌ده‌ترین هفته بازار سهام از هفته پایانی فروردین ماه 94 (پس از 55 هفته) شد. نماگر بازار سهام که معاملات ابتدای هفته خود را در کانال 78‌هزار واحدی شروع کرد، پس از شکستن پیاپی سه کانال و با ثبت افت 6/ 2 درصدی (در مقیاس هفتگی) معاملات خود را به پایان برد.

تکرار رکوردزنی معکوس بورس

بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری شاهد غلبه عرضه بر تقاضا و افت یکپارچه قیمت سهام بود. موضوعی که منجر به رقم خوردن زیان‌ده‌ترین هفته بازار سهام از هفته پایانی فروردین ماه 94 (پس از 55 هفته) شد. نماگر بازار سهام که معاملات ابتدای هفته خود را در کانال 78‌هزار واحدی شروع کرد، پس از شکستن پیاپی سه کانال و با ثبت افت 6/ 2 درصدی (در مقیاس هفتگی) معاملات خود را به پایان برد.
تکرار رکوردزنی معکوس بورس

فروش بک لینک

فانتزی