ویسی: طالب لو فوق العاده بود

ویسی: طالب لو فوق العاده بود
عبدالله ویسی در کنفرانس خبری گفت در روزی که می‌توانستیم ببریم، وحید طالب‌لو فوق‌العاده بود.

ویسی: طالب لو فوق العاده بود

عبدالله ویسی در کنفرانس خبری گفت در روزی که می‌توانستیم ببریم، وحید طالب‌لو فوق‌العاده بود.
ویسی: طالب لو فوق العاده بود

فروش بک لینک