از آخرین شانس‌مان استفاده کردیم

از آخرین شانس‌مان استفاده کردیم

ترکیه در سومین دیدار خود در یورو موفق شد با 2 گل جمهوری چک را شکست دهد و این تیم را از رقابت ها کنار بزند. فاتح تریم بعد از برد تیمش برابر چک در نشست خبری خود گفت: امروز آخرین شانس ما در رقابت ها بود که از آن استفاده کردیم. برد در این بازی کافی نبود. باید با دو گل بازی را به سود خود به پایان می‌رساندیم. خوشبختانه همه چیز آنطور که می خواستیم پیش رفت. به دنبال این بودیم که یک گل زودهنگام به ثمر برسانیم که موفق به این کار شدیم. در نیمه دوم نیز به گل دوم هم رسیدیم و به برد ارزشمندی دست یافتیم. از نتیجه کسب شده خوشحال هستیم و امیدواریم با این نمایش در مرحله بعد رقابت ها حاضر باشیم. تریم در پایان گفت: به تمام بازیکنانم تبریک می گویم. دست همه آنها را می فشارم. امشب همه تیم ملی ترکیه واقعی را دیدند. در دو بازی اول تجربه کافی نداشتیم در نهایت در بازی سوم کیفیت خودمان را به خوبی نشان دادیم.

از آخرین شانس‌مان استفاده کردیم

ترکیه در سومین دیدار خود در یورو موفق شد با 2 گل جمهوری چک را شکست دهد و این تیم را از رقابت ها کنار بزند. فاتح تریم بعد از برد تیمش برابر چک در نشست خبری خود گفت: امروز آخرین شانس ما در رقابت ها بود که از آن استفاده کردیم. برد در این بازی کافی نبود. باید با دو گل بازی را به سود خود به پایان می‌رساندیم. خوشبختانه همه چیز آنطور که می خواستیم پیش رفت. به دنبال این بودیم که یک گل زودهنگام به ثمر برسانیم که موفق به این کار شدیم. در نیمه دوم نیز به گل دوم هم رسیدیم و به برد ارزشمندی دست یافتیم. از نتیجه کسب شده خوشحال هستیم و امیدواریم با این نمایش در مرحله بعد رقابت ها حاضر باشیم. تریم در پایان گفت: به تمام بازیکنانم تبریک می گویم. دست همه آنها را می فشارم. امشب همه تیم ملی ترکیه واقعی را دیدند. در دو بازی اول تجربه کافی نداشتیم در نهایت در بازی سوم کیفیت خودمان را به خوبی نشان دادیم.

از آخرین شانس‌مان استفاده کردیم

خبر جدید