پدیده در مراحل آخر جذب مدافع جدید ::

پدیده در مراحل آخر جذب مدافع جدید ::

پدیده مشهد نیز در فصل نقل و انتقالات به دنبال جذب یک مدافع جدید است تا به مجموعه بازیکنان خود اضافه کند.

دانلود سریال

علم و فناوری

بک لینک رنک 4