آرسنال به دنبال جذب بروزویچ

آرسنال به دنبال جذب بروزویچ
آرسن ونگر قصد دارد تا مارسلو بروزویچ، هافبک کروات اینتر را برای تقویت خط میانی خود جذب کند.

آرسنال به دنبال جذب بروزویچ

آرسن ونگر قصد دارد تا مارسلو بروزویچ، هافبک کروات اینتر را برای تقویت خط میانی خود جذب کند.
آرسنال به دنبال جذب بروزویچ

گیم پلی استیشن